096 110 2699 | phusisaigon.jp@gmail.com | 20/7 đường 19, Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức

LỚP SƠ CẤP II

Giới thiệu bản thân mình ở hình thức câu văn lịch sự hơn.

Làm quen với các hình thức biến hóa động từ, ghép câu, nói được các câu phức, câu dài.

Tự hình thành nói lên được các dự định của mình.

Đọc và viết được 150 chữ Kanji

Học phí: 1,800,000VND/khóa/ 30 buổi. Tuần 3 buổi. 1 buổi 2 tiếng

Các hình thức giảm học phí:

Giảm 10% cho học sinh sinh viên.

Giảm 20% cho người Công Giáo.

Giới thiệu học viên mới cho Trung tâm được giảm 10% / 1 học viên mới.Giới thiệu được 9 người free toàn khóa học.(Giảm cho người giới thiệu.)

Các lớp học thi lấy N nếu học viên rớt được học lại 1 lần miễn phí toàn khóa lớp đã học,  với điều kiện đi học đều trên 80%.

Ngoài ra sẽ có những chế độ miễn giảm đặc biệt tùy theo hoàn cảnh (thảo luận trực tiếp khi đăng ký khóa học)